Gammal i gården eller nyinflyttad till Kindabygden?

Välkommen till en föreläsningsserie som lyfter fram det som kännetecknar vår bygd, i stort såväl som smått.

Kostnad 60 kr/tillfälle eller tio tillfällen till rabatterat pris (540 kr) - för den som vill gå varje gång. Obs, ange om du vill gå alla 10 tillfällen när du anmäler dig.

Presentation och besök på en modern mjölkgård.
Familjen Wolf, Hägerstad löneboställe. Två tillfällen på förmiddagen den 9 april 2022. Max 15 deltagare per tillfälle.