Djur, natur & miljö

Detta är en distanskurs i samarbete med Östgötalamm för dig som vill optimera din slaktlammsproduktion. Den kräver förkunskaper som till exempel någon form av grundkurs i lammproduktion eller att man hållit på med slaktlammsproduktion under många år. Det är få lammproducenter som idag utnyttjar tackans produktionsförmåga och lammens möjlighet att växa. Denna kurs ska ses som ett hjälpmedel till att att tänka utanför boxen och därmed kunna öka lönsamheten i lammproduktionen.
Kursen kommer inte beröra ull eller skinn. Studiematerial ingår i deltagaravgiften.

Ledare: Crister Nilsson har arbetat inom den agrara sektorn, både praktiskt och teoretiskt, sedan mitten av 60-talet.
Crister har ett genuint intresse för får och är aktiv i fårsverige genom flera olika förtroendeuppdrag. Han driver idag tillsammans med sin fru en gård med cirka 140-150 tackor av raserna Finull, Päls (Gotlandsfår), Suffolk, Leicester.

Kursen startar vid minst 5 deltagare.

Om önskemål och deltagarunderlag finns kan kursen genomföras fysiskt som helgkurs.
Vid intresse kontakta Anna Eriksson på Studieförbundet Vuxenskolan: anna.eriksson@sv.se