Organisationer vi samarbetar med

SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Utöver dessa finns flera medlemsorganisationer i SV och andra som har ett rikstäckande samverkansavtal med SV.
Vi samarbetar lokalt med organisationer och föreningar.
Listan nedan är ej komplett

Afasiförbundet i Sverige
Biodlarnas Riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund
Centerpartiet
Fibromyalgiföreningen i Norrköping
FUB Norrköping
Glaukomförbundet
Jägarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberalerna
Miljöpartiet de Gröna
SPF Seniorerna
Sveriges Hembygdsförbund