Regionala området

Inom det regionala området jobbar vi med kompetensutveckling av våra grundorganisationers och samverkansparters förtroendevalda, cirkelledare och personal.

Utbildningarnas syftet är att ge kunskap och verktyg för att alla skall kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt och professionellt sätt.