Funktionsrätt

SV VG bedriver ett engagerat arbete på funktionsrättsområdet, bl a i regionala nätverk. Vi utbildar funktionärer för intresseorganisationer och cirkelledare för verksamheter i SV-avdelningarna som ska göra det möjligt för alla människor att delta på sina egna villkor.  Kontaktperson är Anna Anteryd.

SV VG är också samverkande part i flera projekt som ägs av andra intresseorganisationer på regional/distriktsnivå:

www.brackediakoni.se/vuxensyskon

www.brackediakoni.se/trialog

www.matglad.nu/?p=28640