Vi står upp för allas lika värde!

Vi möjliggör för människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag; samhället i stort och SVs verksamhet. Samarbetet med våra medlems- och samverkande organisationer i dessa frågor är av stor vikt. Vår verksamhet för människor med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället. En annan viktig målgrupp är personer som drabbas av psykisk ohälsa och ensamhet. För många kan detta begränsa möjligheten att delta i folkbildningen.

I det regionala uppdraget inom funktionsrätt arbetar vi bland annat för en ökad mångfald av människor som cirkelledare, en bred, regional satsning för att bekämpa utanförskap i målgruppen äldre samt med extern finansiering prioritera nya samarbetsformer och projekt som riktar sig till prioriterade grupper.

Frågor?

Kontakta: Anna Anteryd, verksamhetsutvecklare

Telefon 0522 - 65 36 94  | Mobil 0708 - 55 30 36  | E-post anna.anteryd@sv.se