Funktionsrätt

SV VG bedriver ett engagerat arbete på funktionsrättsområdet, bl a i regionala nätverk. Vi utbildar funktionärer för intresseorganisationer och cirkelledare för verksamheter i SV-avdelningarna som ska göra det möjligt för alla människor att delta på sina egna villkor.  Kontaktperson är Anna Anteryd.

SV VG är också samverkande part i flera projekt som ägs av andra intresseorganisationer på regional/distriktsnivå:

Projekt Trialog
Vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning - det spelar ingen roll om du är förälder, syskon, avlägsen släkting, granne eller vän.
I projektet ska man  undersöka situationen för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. ​
Målsättningen är att hitta metoder för bättre samarbeten mellan :anhöriga, deras närstående och vårdpersonalen, en fungerande Trialog

Läs mer på:
www.brackediakoni.se/trialog

Projekt TrUSt- Trygghet Ur Stöd
Vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. Målet är att finna sätt att stötta och komma fram till lösningar i en ofta komplicerad vardag. Genom samtal och studiecirklar med målgruppen utformas ett anpassat föräldraskapsstöd. ​

Läs mer på:
https://www.brackediakoni.se/trust

Projekt ”I nöd och lust”
Vänder sig till anhöriga + 65 år som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet. Målet är att ta fram nya metoder och informationsmaterial som ska stärka anhöriga och underlätta liv och vardag.

Läs mer på:
www.brackediakoni.se/inodochlust