Tillbaka

Min säkerhet

Välkommen till cirkelledarutbildning i Min Säkerhet!

Min säkerhet är en säkerhetsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den ger nya redskap för att förstå och handla i en risksituation. Utbildningen ger ökad trygghet,egenmakt och känslan av att kunna påverka sitt liv i en positiv riktning. Gruppen träffas vid 11 tillfällen tillsammans med kursledaren. Vi tittar på intressanta filmer, diskuterar och har praktiska övningar. Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.

Vid träffarna tar vi upp olika samtalsteman som:
Säkerhet i hemmet och på jobbet, brandsäkerhet, säkerhet i stadsmiljö och trafik, säkerhet i skogar och vid sjöar, ekonomisk trygghet, samhällskriser och extrema väder, att ta hand om enakut sjuk eller skadad person och personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått SV:s introduktionsutbildning för cirkelledare. Du ska ha god kännedom om målgruppen och ditt bemötande är öppet och positivt. Innan kursledarutbildningen ska du ha läst in dig på studiematerialet som din SV-avdelning beställer via SV. CL-utbildningen vänder sig i första hand till SV Västra Götalands ledare, övriga är välkomna i mån av plats.

Utbildare: Madeleine Svärd, Camilla Karlsson SV

Digital utbildning via Teams - Utbildning i studiematerial, metod och upplägg
Tid: kl 17.30-20.30
Datum: 7/2, 9/2, 14/2
Kostnad: 800:-/cirkelledare + studiematerial (rabatterat pris 400:- för CL inom Västra Götaland)
Anmälan dig senast måndagen den 30/1 till: vgregion@sv.se eller ring 0522-65 33 33

Ladda ner inbjudan här.