Lättläst version saknas

Välkommen till en dag med fokus på folkbildning och demokrati!

Tillsammans lyfter Ulricehamns kommunen och studieförbunden frågan om folkbildning och demokrati och öppnar upp för engagemang och dialog för att tillsammans värna det öppna samhället.

Tisdag 31 maj 2022
Plats: Kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Ulricehamn
Start: Kl 13 för tjänstepersoner och förtroendevalda inom kommun, region, studieförbund och organisationer.

Fokus under eftermiddagen är folkbildning och demokrati, som är satt under lupp och till viss del ifrågasatt, kanske till och med hotad.

Folkbildningen har en lång tradition i Sverige och i Norden. Det har varit en del i samhäll- och demokratibygget av vårt land. Under senare år har det flera gånger lyfts frågor kring folkbildningens roll och på vilket sätt kommuner och stat ska ge stöd. Frågorna har dels lyfts av folkbildningens olika aktörer själva, men även av politiker och andra. Tilliten har fått sig en törn, många ser inte heller kopplingen mellan folkbildning och demokrati. Under dagen kommer man få en fördjupad kunskap om folkbildningens roll och det demokratiska uppdraget.

Medverkar gör Torvald Åkessson och Bartosz Stronski. Moderator för dagen är Emelie Weski.

Program

Start kl 13
13.15-14.30 Torvald Åkesson
14.30-15 Fika och mingel
15-16 Bartosz Stroinski
16-16.30 Paneldiskussion och sammanfattning av dagen med våra föreläsare
Avslut ca 16.30

Kl 17 startar en öppen del då allmänheten bjuds in med paneldebatt med de politiska partierna i Ulricehamn kring folkbildning, demokrati och kultur samt författarbesök av Elisabeth Åsbrink.

Torvald Åkesson – Har arbetat med folkbildning och studieförbund under lång tid. Han har bland annat ett förflutet som ansvarig för studieförbunden hos Folkbildningsrådet

Bartosz Stroinski – Förbundsordförande för Vi unga. Förbundet Vi unga är en organisation med bred verksamhet av och för unga. 

Emelie Weski –Politisk rådgivare och skribent. F.d. vice ordförande för LSU – Sveriges barn och ungdomsorganisationer. 

Dagen är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun och studieförbunden.

Välkommen med anmälan här