Funktionsrätt SV Sjuhärad

Höstens studieprogram för 2020 hittar du här

Min säkerhet utbildningar

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsvariationer ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar vi studiecirklar och material så att de passar alla människor. 

SV vill på olika sätt främja möten mellan människor. Det kan vara i studiecirklar, kulturaktiviteter eller i annan folkbildningsverksamhet.

Några av våra samarbetspartner är:

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning »
Borås Stad LSS Boende »  
Attendo LSS Boende »  
VIP - Självstärkande kurser med Borås Stad »


Vill du veta mer kontakta
Jan-Ove Ekman 
växel: 0771-50 20 20 
E-post jan-ove.ekman@sv.se