Djur, natur & miljö

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i avancerat arbete med motorsåg vid
trädfällning, lutande träd, träd i spänn, och stormskadad skog.

FÖRKUNSKAP
Du bör ha Motorsågskörkort A+B samt minst 80 timmar dokumenterad praktisk användning av motorsåg.

GENOMFÖRANDE
Kursen inleds med teoripass, fm 22/3.
Resterande tid genomförs kursen i skog.
Alla dagar kl 8 - 16.00

Kursen startar vid minst 3 anmälda.

LEDARE
är Monica Andersson, Skogsmon

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår i deltagaravgiften.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG erhålles vid klarat teoretiskt och praktiskt prov. Ingår i kursavgift

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58