Djur, natur & miljö

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

MÅL
Kursen leder fram till uppskrivning/körning för Röjsågskörkort RA+RB

GENOMFÖRANDE
Kursen kan förläggas i antingen Falköping eller Tidaholm. Det beslutas vid start.
Teori och praktik varvas.
Kursen inleds med en teorikväll.
Nästa träff sker i säker butik och resterande träffar utomhus.

STUDIEMATERIAL
Röjsågning och annan skogsvårdsteknik och Studiehandledning Röjsågskörkort

CIRKELSTART
sker vid minst 5 anmälda.

KONTAKT
Ring gärna SV Skaraborgs växel 0502-100 58 /Åsa Bergman för mer info.


*Det här är RÖJSÅGSKÖRKORT RA+RB
Det övergripande målet är att minska risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön.
Våra ledare har lång erfarenhet och relevant utbildning för uppdraget. Varje kurs avslutas med uppkörning och teoriprov vilka genomförs av s.k. certifierad instruktör.

De flesta skogsägare tycker att det är roligt att jobba i sin egen skog.
Men man får inte glömma att det finns risker – inte minst i samband med sågning.

SV Skaraborg och Södra Skogsägarna erbjuder utbildning för att öka säkerheten i skogsarbetet.
Genom våra kurser får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning och får efter godkända prov ett röjsågskörkort.

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58