Verksamhet för alla

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge alla människor möjlighet att utvecklas oavsett förutsättningar. Vuxenskolans mål är att alla ska ha möjlighet att lära sig nya saker, få nya sociala kontakter, vara delaktiga i samhället och få större makt över sina liv.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder studiecirklar och material som passar personer med funktionsvariation.

Studiecirklar

Vi anordnar studiecirklar inom samhälls- och vardagskunskap, skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik samt teater mm. Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med god ämnes- och ledarkompetens. Studiecirklarna genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, på vård-, äldre- och gruppboenden samt på daglig verksamhet. Studiecirklar erbjuds både dag- och kvällstid.

Verksamhet tillsammans med personal och anhöriga
Studieförbundet Vuxenskolan anordnar också många studiecirklar, föreläsningar och studiedagar tillsammans med personal och anhöriga. Exempel på sådan verksamhet är IT-ombud, Läsombud, Teckenkommunikation (TAKK), Lyfta tillsammans, Hållbar anhörig och Inför skolstarten.

Exempel på studiecirklar
Hälsokörkortet – en studiecirkel om mat, att röra sig och om att må bra för dig som bor på gruppboende. 
Din egen makt – en studiecirkel om hur du som drabbats av psykisk ohälsa kan påverka ditt liv och få verktyg för att kunna förändra det du vill förändra.
Med starkare röst – en studiecirkel om hur du tillsammans med andra kan vara med och påverka vård och omsorg inom psykiatriområdet
Att slippa göra resan ensam – en studiecirkel för dig som just fått en demensdiagnos. Tillsammans med andra i samma situation får du möjlighet att samtala, reflektera och finna en ny plattform.