Äldreboende

Vi erbjuder studiecirklar och kulturarrangemang på många av Stockholms vård-, äldre- och gruppboenden. Bland annat på boenden för personer med demens.

En studiecirkel, med någon av våra erfarna cirkelledare, ger stimulans och meningsfull tillvaro. Gemensamt i cirkeln eller gruppen skapar man såväl ökad livskvalité som ett rikare liv genom att diskutera, lyssna, sjunga eller göra saker tillsammans. Det handlar om att få nya perspektiv på tillvaron, finna gemenskap och inte minst att ha roligt tillsammans. 

Kontakta oss om du vill delta i någon aktivitet.
Ring 08-679 03 00

Exempel på innehåll:

Ta vara på det friska 
Låt minnena leva. Vi samtalar kring olika ämnen som Gamla Stockholm, Gamla ting, Årets helger och traditioner, Kungligheter, med mera. Möjlighet ges att träna tal och kroppsspråk och minnen väcks till liv – igenkännandet ger glädje! 

Minns med musik
Vi sjunger tillsammans, sånger som var omtyckta på 1920, 30, 40, 50-talen och framåt. Med sången minns vi melodier, texter och händelser från förr – dop, bröllop, konfirmation, studenten och kanske också doften av sommaren, känslan av julen, Viljan att berätta om sina upplevelser är ett sätt att umgås och minnas tillsammans.

Rörelseglädje 
Med hjälp av musik och berättelser skapar vi sinnebilder där glädjen för olika kroppsrörelser står i centrum. Ett välbefinnande för kropp och själ!