Att skriva lättläst

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser i att skriva lättläst. Kurserna startar löpande. Vill du gå en kurs i lättläst? Kontakta stockholm@sv.se 

Kursen är främst anpassad för dig
som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Innehållet passar även för dig
som möter personer med läs-ovana
eller har svenska som andraspråk.

Genom att skriva lättläst
kan fler förstå och ta till sig det du vill förmedla.
Du kan även vara ett stöd
för att tillgängliggöra infomation som redan finns.