Bli Läsombud

Som läsombud ordnar du högläsningsstunder, berättar om lämpligt material att läsa (t.ex. lättläst), ordnar biblioteksbesök och inspirerar dina kollegor till att läsa högt. Att bli läsombud innebär en ny och spännande arbetsuppgift som utförs som en del av ditt vanliga arbete.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom handikapp- eller äldreomsorgen. Du får lära dig om lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation. Du får också lära dig hur läsning ordnas i praktiken på arbetsplatsen.

Kontakt:
Studieförbundet Vuxenskolan
08-679 03 00