Humaniora, Övrigt

Arbetsmarknadsnära kurser på distans

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans (AMNI) och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.

SV Väst kommer under hösten 2020 erbjuda kostnadsfria kurser på distans till dig som är arbetslös eller riskerar att permitteras eller varslas pga Corona. Kurserna omfattar totalt 40 timmar och ges i studiecirkelform. Alla kurser är 100% distansbaserade - i enlighet med folkbildningsrådets direktiv - och erbjuds via Zoom eller Teams. Anmäl dig snarast. Begränsat antal platser!
Om det behövs kan deltagare utan digital vana erbjudas introduktion till hur distansutbildning går till. Egen dator eller smartphone krävs. Detta tillhandahålls inte av SV.


Att tala inför grupp och att leda samtal i grupp
I många arbeten krävs att man deltar i möten, talar inför större publik eller mindre grupper och ibland att man leder grupper i övningar, samtal eller projekt. Många bär på rädslor för att stå i centrum för andras uppmärksamhet och drabbas av tunghäfta, scenskräck, får ångest eller fysiska reaktioner. Denna kurs hjälper dig med praktiska förberedelser som hjälper dig att få bukt med oron och med att organisera det faktiska jobbet. Att delta och kunna tala fritt i och till en grupp ska inte bara behöva kännas besvärligt – utan också roligt och meningsfullt.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900