Djur, natur & miljö

Kursinnehåll
Det här är kursen för dig som drömmer om att bli biodlare, som just startat biodling på egen hand eller som vill fräscha upp gamla kunskaper!
I kursen får du lära dig biodlingens grunder: hur ett bisamhälle fungerar, vilken utrustning du behöver, hur du ska sköta bina under året och vilka växter som är bra för pollinerande insekter. I kursen ingår också många praktiska moment: hur du handskas med bin på ett tryggt sätt, hur du undersöker bisamhället, hur du skattar och slungar honung och hur du snickrar tillbehör till bikupan. Du får också hjälp och goda råd hur du ska tänka när du skaffar ditt första samhälle. Kursledarna är erfarna biodlare som aldrig tröttnar på att prata om bin och biodling. Till sin hjälp har de föreningens hundratusentals bin.

Kursen äger rum sex tisdagskvällar kl 18–21 med samt två lördagar kl 10–16. Ett av lördagstillfällena ligger i augusti för att deltagarna ska kunna skatta och slunga honung från föreningens bisamhällen.


Kursplan
Kursplanen omfattar 30 studietimmar fördelade på åtta tillfällen. Vi följer Sveriges Biodlares Riksförbunds kursplan i boken Mina första år som biodlare och arbetsboken Min biodling. På www.biodlarna.se kan du läsa mer om kursböckerna.


Cirkelledare
Lillemor Bulukin

Bra att veta
I kursavgiften ingår kurslitteratur och annat material samt kaffe och smörgås, på lördagarna även en enklare lunch.
Kontakta gärna Eva Carlsson om du vill veta mer om kursen: evai.carlsson@gmail.com eller 070-7314 563.


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Södra Inlands Biodlareförening

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.