Röjsågskörkort RA+RB

Information

Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågskörkortet

Hur ska en bra röjsåg fungera, hur filar du klingan så att den blir vass, hur använder du sågen i olika situationer och hur kan du fälla stammarna i önskad riktning?

Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta säkert och med bra teknik. Vi går igenom säkerhetsbestämmelser, säkerhetsutrustning och hantering av röjsågen med målsättning att klara röjsågskörkort nivå RA+RB enligt Säker Skogs krav. Vid godkänd utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Röjsågskörkort Nivå RA − grundläggande nivå
Denna nivå handlar om röjsågens skötsel, hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. Innehåll i korthet: gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen, start och hantering av röjmotorsågen, justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten, grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning, arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning, daglig skötsel och kontroll av skärutrustning , kontroll av såg och skyddsutrustning.

Röjsågskörkort Nivå RB − skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning
Innehåll i korthet: gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen, fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning, användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kantteknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning, arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad), sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner, risker som är förknippat med stammar i spänn.

Är du enbart intresserad av Röjsågskörkort Nivå RA, se Röjsågskörkort Nivå RA.

Upplägg
Vi ses vid 2-3 tillfällen (beroende på gruppens kunskapsnivå).
Teori och praktik ingår, därför kan kursen omfattas av både vardagskvällar samt ev helgdagar för praktik.

I priset ingår
Grundutbildning i nivå RA+RB, böcker, en uppkörning samt körkortet.
Uppkörning för körkortet hanteras av en certifierad instruktör med gedigen kunskap.
Ev. omprov ombesörjes och betalas av deltagarna själva.
Vi reserverar oss för eventuell förändring av deltagaravgiften!

Viktigt att veta
Vi tar emot anmälningar och återkommer med utskick via mail när vi har ett färdigt kursupplägg med datum och tider. Då tar du ställning till om du har möjlighet att delta eller ej, och det är begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
För att delta på kursen ska du fylla 16 år innevarande år. För att få arbeta ensam med röjsågen ska du fyllt 18 år.
I priset är studiematerial samt ett praktiskt och ett teoretiskt prov inkluderat.
Vi genomför röjsågskurser i Örebro, Bergslagen, Södra Närke samt Karlskoga/Degerfors. Ange önskad ort vid intresseanmälan.

Studiematerial
Boken ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik" samt ”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA+RB”.
Materialet finns på plats vid första kurstillfället.

Deltagarna måste ha egen utrustning
Ta med personlig skyddsutrustning så som hörselskydd, ögonskydd, skyddshjälm, skyddskängor med sågskydd, arbetshandskar, varselkläder och röjsåg. Vid behov finns möjlighet att hyra röjsåg.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Kursen startar så fort vi har tillräckligt många anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

Observera även att din anmälan avser en intresseanmälan tills det finns ett startdatum. Anmälan är alltså inte bindande förrän du tackat ja till att delta i en kurs med startdatum.

Är ni en grupp som består av ca 6 personer och vill gå denna utbildning tillsammans, hör av er till Studieförbundet Vuxenskolan så hjälper vi till med ett upplägg som passar er!

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

3

Veckodag:

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

55355

Plats:

Örebro

5 400 SEK

  • Kurspris

    4650 SEK

  • Materialkostnad

    300 SEK

  • Andra kostnader

    450 SEK

Inget datum eller startdatum passerat

Anmäl intresse för att deltagande eller önskemål om framtida datum. Ange önskemål i meddelande vid bokning

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Örebro län