Skogsutflykt

Information

Inbjudan till Skogsutflykt lördag 31 augusti

Östergötlands Hembygdsförbund har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ordnat fram en lärorik utflykt till skogen. Hur skogen brukas påverkar dess värden för friluftsliv och rekreation, kulturmiljövärden, produktion av material för slöjd och byggnadsvård och annat som sammantaget berör de flesta av oss.

Sedan används trädens olika delar till mycket annat i vårt samhälle. Något som vi också berör under dagen. Just nu pågår en ganska polariserad debatt om skogsbruk. Under dagen får vi lära oss mer om olika sätt att bedriva skogsbruk och titta på resultatet. Vi pratar om hur man upptäcker kulturlämningar. Hur sköter man dem? Inventeringar kring torp, där man hittar vattenkälla, åkerlapp, kolbottnar, svallbjörkar som ska bli skaftämnen, vad blir bra virke till fönstertillverkning etc. Skogsstyrelsens försöksgård Skullebo i Ulrika är platsen och Skogsstyrelsen arrangerar, men även representanter från Södra skogsägarna deltar under dagen.


Program

9:30-10:00 Samling med fika i huset

10:00-11:00 Teori inne - Vad är Hyggesfritt skogsbruk. Lite skogliga grundtermer och reflektion mot naturskog.

11:00-12:30 Hyggesfritt i praktiken – vi tittar på de demoytor som finns på Skullebo

12:30-12:45 Torpet Svensbo

12:45-13:30 Lunch utomhus vid Svensbo -Egen medhavd lunch.

13:30-14:50 Vi tittar på torplämningsmiljö och kolbottnar

14:50-15:00 Sammanfattning och avslut


Alla är välkomna till en lärorik och spännande dag i det fria! Studieförbundet Vuxenskolan & Östergötlands Hembygdsförbund


Vid frågor kontakta Ola Bixo ola@bixo.se 070-829 08 08


Ladda ned vägbeskrivningen HÄR

Startdatum:

2024-08-31

Tid:

09:30 - 15:00

Antal tillfällen:

1

Veckodag:

Lör

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

42900

Plats:

Skullebo Skogsvårdsgård Källarstugan 1 59053 Ulrika

Kostnadsfri

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Östergötland