Studiecirkel om diken i Östergötland - Intresseanmälan

Information

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet?
Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag?
Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer! I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken.
Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska.
Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd. Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Läs mer om projektet på Jordbruksverkets hemsida: Studiecirklar om diken - Jordbruksverket.se

För mer information kontakta:
Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se 0123-77 39 33
.............................................................................
När du gör en anmälan godkänner du: De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten.
Samt av Studieförbundet, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken.
Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

6

Veckodag:

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

30410

Plats:

Valdemarsvik

Kostnadsfri

Inget datum eller startdatum passerat

Anmäl intresse för att deltagande eller önskemål om framtida datum. Ange önskemål i meddelande vid bokning

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Östergötland