Tillbaka

Hon får nya svenskar att lita på Sverige

Första jobbet i nya hemstaden Uddevalla blev fem veckors praktik hos Studieförbundet Vuxenskolan. Efter det förlängdes praktiken till sex månader. Det är nu tio år sedan och vad som därefter hänt är historia. Emma Rossvik är kvar i SV och har drivit ett flertal demokratiprojekt varav det senaste, ”Lita på Sverige”, nu ska spridas över landet. Förra året tilldelades Emma och SV Väst Uddevallas demokratipris.

Efter sju år i London som bland annat au-pair och butiksbiträde flyttade Emma Rossvik tillbaka till födelsestaden Borås. Hon hade då fått sitt första barn och längtade hem till Sverige. Snart kom barn nummer två och sedan fick dåvarande maken jobb på annan ort och familjen flyttade med. Det var så Emma Rossvik hamnade i Uddevalla och strax också i Studieförbundet Vuxenskolan.

En kurs hos Eductus ledde till praktiken på SV i Dalaberg, ett invandrartätt bostadsområde i norra Uddevalla.

– Det var, och är väl fortfarande, ett segregerat område. Det går inte att förneka, säger Emma Rossvik. Jag fick hänga på verksamhetsutvecklaren och vara stödlärare i studiecirklar.

När den förlängda praktiken var över erbjöds Emma en heltidstjänst som cirkelledare och ett av hennes första projekt var en blogg som kallades SVenska till kaffet, den något annorlunda stavningen för att markera tillhörigheten till Studieförbundet Vuxenskolan.

– Många av dem som vi ville nå läste inte bloggar så vi gick snart över till Facebook, säger Emma Rossvik. Men SVenska till kaffet är ett samlingsnamn och vi använder det även när vi träffas fysiskt.

Början var blygsam, berättar Emma. Antalet deltagare var inte så stort och en majoritet bestod av äldre, inte minst kvinnor, med låg utbildning.

– Då fick vi hitta andra sätt och nya metoder att arbeta. Till exempel att laga mat och kanske sätta ihop en receptbok. Vi fokuserade på det som de kunde, laga mat, sömnad och så vidare. Läxhjälp, yoga, samhällskunskap och ekonomi stod också på schemat. En av kvinnorna fick vara cirkelledare.

Så höll det på till 2014. De flesta deltagarna hade inte någon högre ambitionsnivå utan levde på försörjningsstöd.
Vad hände 2014?

– Då kom den första flyktingvågen och med den många yngre och välutbildade, bland annat från Syrien. Och betydligt fler män. Det här var flyktingar som ville ta för sig.

Det var nya svenskar som ville bidra. De ville lära sig svenska snabbt och ge sig ut på arbetsmarknaden. Verksamheten växte fram till 2019 när antalet minskade. Nu har det börjat öka igen med fler flyktingar från Ukraina.

"Vill du lära dig svenska räcker det inte att träffas ett par gånger i veckan."
Emma Rossviks bästa råd är att omge sig med det nya språket så ofta som möjligt.

 

– Läs barnböcker, titta på barnprogram, ha alltid radion på och gå på språkcaféer.

Språket är nyckeln till lyckad integration, men det finns fler nycklar på nyckelknippan. Beroende på vilket land som du kommer från, finns det traditioner och kultur som inte omedelbart klickar med den svenska kulturen. Det märks tydligt att Sverige är ett samhälle där vi har mycket stor tilltro till myndigheter. Det är inte ovanligt att den som söker politisk asyl har flytt sitt hemland just på grund av förföljelse från myndigheter. Därför är det inte självklart att de litar på myndigheterna i sitt nya hemland.

Där kommer ”Lita på Sverige”, Studieförbundet Vuxenskolan Västs nya projekt, in i bilden, det som nu ska spridas över landet. Det har sin upprinnelse i en studieresa som SV Väst gjorde till Brighton. Där fick de se en brittisk tv-serie som heter ”Trust your doctor”, vilken inspirerade till ett liknande projekt när de kom tillbaka till Uddevalla.

Renée Weberich började skissa på ett manus och Marielle Peterson utsågs till projektledare. Tillsammans med Emma Rossvik och med bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland skapade de sammanlagt nio filmer, mellan sex och tolv minuter långa. Tio om vi räknar med trailern.

– Jag var inte med i det första projektet. Marielle anställdes, och jag kom in i september 2021 när vi fick ett nationellt projekt beviljat. I filmerna framträder företrädare för stora delar av myndighetssverige och berättar kortfattat, men konkret, om sitt eget verksamhetsområde.

Men det handlar inte bara om myndigheter. Kulturella skillnader i vanligt familjeliv och tips på olika sätt att närma sig arbetsmarknaden blandas med berättelser från nya svenskar om hur de har upplevt sin egen integrationsprocess. Den svenska naturen glöms inte heller bort.

Det börjar övergripande med vad som är svenskhet och om den typiska svenska familjen, en bonusfamilj. Därefter blir det mer detaljerat; skola och utbildning (inklusive studieförbunden), arbetslivet, sjukvården (en svensk och en nysvensk läkare berättar), lag och ordning, trygghetssystem, civilsamhället och slutligen funktionsrätt. Flera av filmerna, inte minst den om funktionsrätt, borde ses av fler än de nya svenskarna. Alla finns på SV:s hemsida.

– Vi lyckades väldigt bra med att hitta rätt personer som framträder i filmerna. Jag tror att Marielle Peterson kände alla personligen som är med, hon har ett väldigt brett kontaktnät, säger Emma Rossvik.

Efter sommaren väntar en stor lansering i hela landet av ”Lita på Sverige” och Emma hoppas att det ska leda till många nya studiecirklar. Det projektet som hon leder nu, och som hon är tjänstledig för från sin ordinarie tjänst som verksamhetsutvecklare, är alltså ett nytt studiematerial till filmerna som ska lanseras efter sommaren nationellt, en cirkelledarutbildning och en utbildning för medarbetare inom SV.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst har stort fokus på integration och språkutbildning. Men det stannar inte vid ”SVenska till kaffet” eller ”Lita på Sverige”.

– Nej, vi har också Facebookgruppen Träna svenska med nästan 30 000 följare, vi har språkcaféer, föräldracaféer, öppen förskola och cirkelledarutbildningar. Och så försöker vi sprida oss lite och samarbetar med Svenska kyrkan.

SV står inte bakom Träna svenska, dock är Marielle (tidigare projektledare hos SV) admin där, men studieförbundet samarbetar med dem, bland annat kring ”Lita på Sverige”filmerna. SV kommer också sprida cirklarna där efter semestern.

– Till samarbetet med Svenska kyrkan får vi också räkna POP, som står för Power of pink, vilken är en renodlad kvinnogrupp som träffas i kyrkans lokaler en eftermiddag i veckan men även finns på Facebook.

Att SV:s demokrati och integrationsarbete gör nytta och uppskattas bevisas bland annat genom att SV Väst förra året tilldelades Uddevallas demokratipris. I motiveringen till priset heter det bland annat ”I en tid där demokratiska krafter måste jobba på högvarv är initiativ som sträcker ut händer mellan människor nödvändiga och välkomna. Genom att tilldela SV Väst priset vill Uddevalla kommun uppmärksamma förbundets viktiga insatser och lyfta fram folkbildningens roll i främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter.”

– En stor del i att vi fick demokratipriset, och som även nämns i nomineringen, är NoHateUddevalla. Det är ytterligare ett samarbete med kyrkan där vi fokuserar på hatbrott och informerar genom olika insatser om det.

Varför lyckas hon?

– Jag försöker vara öppen och glad och lära känna varje person. Då är det lättare att knyta an.

– Men jag tror jag lyckas för att jag är kreativ, lyssnar och ser varje individ och deras behov. Jag älskar folkbildning och allt det står för och jag har en avdelning bakom mig som låter mig utvecklas och ta chanser, säger Emma Rossvik.

Text: Jan Fröman
Foto: Julia Sjöberg