Tillbaka

Förbundschefen funderar #12

Nu stundar valet. Varje dag nås vi av politiska utspel, utfrågningar och engagerade valarbetare. Ibland kan det kännas tröttsamt, men det är medborgarna som bestämmer hur vårt land ska styras. Fria och öppna val är en fundamental grund i en fungerande demokrati.  

Jag blir så glad när jag ser den verksamhet som genomförs runt om i SV-landet. När vi gör extra insatser för att nå grupper som annars haft svårt att få tillgång till kunskap och möjlighet att vara delaktiga inför valet. Inte minst Mitt val-cirklar och lättpratade valdiskussioner, som tillgängliggör valet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samtalsserier kring demokrati och insatser för att politiker och väljare ska mötas kring aktuella frågor.  

När vi tillsammans med samverkande föreningar ordnar utfrågningar och stöttar i processer för att föreningen tillsammans med sina medlemmar ska kunna lyfta sina viktiga frågor. Men också verksamhet ihop med de politiska partierna, som syftar både till att stötta den förtroendevalde i sin roll som politiker och föreningsutveckling för partierna i att nå sina väljare. Vi bidrar till att stärka demokratin i både särskilda insatser, löpande föreningsutveckling och i varje studiecirkel.  

Varje dag och i all verksamhet syftar folkbildningen till att stärka demokratin. Folkbildningen är deltagarstyrd. Den skiljer sig från formell utbildning och den är fri och frivillig. Det finns många kvalitetskrav men det faktiska upplägget och utformningen sker i samspel mellan cirkelledaren och deltagaren. Den utgår från gruppens nyfikenhet och deltagarna utforskar och drivs av lust i sitt lärande och utveckling, däri ligger friheten. Deltagaren medverkar efter egen förmåga och kan närsomhelst avbryta, däri ligger frivilligheten. Denna form har haft en enorm betydelse för framväxten av kunskapssamhället och den liberala demokratin. Och är i högsta grad aktualiserad idag. Varje dag.  

Folkbildningen och studieförbunden verkar inte på beställning av det offentliga, utan agerar primärt utifrån samhällets och individens behov. Att folkbildningen i sin grund är fri och frivillig gör att folkbildningen, och alldeles särskilt studieförbunden är snabbfotade och kan snabbt ställa upp och ställa om. Det gör vi i relation till att stärka demokratin, för att vårt idéprogram säger det, för att de vi möter i verksamheten vill det. Det kan handla om satsningar på Mitt val, eller insatser för att bryta ensamhet och utanförskap under pandemin och nu senast relaterat till kriget i Ukraina.  

Varje dag och i all verksamhet syftar folkbildningen till att stärka demokratin och det är jag så innerligt stolt över.  

Johan Fyrberg, förbundschef