Tillbaka

Afasiförbundets föreningshandbok

Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de tagit fram för sina medlemmars behov. Vi har kopplat en studieplan till detta, vilket möjliggör studiecirklar med Afasiförbundet föreningshandbok som grund. 

Boken finns bara digitalt, men texterna går att skriva ut om så önskas. Anledningen till det digitala formatet är att en del personer med afasi önskar nyttja det talstöd som det digitala formatet medger. 

Du hittar föreningshandboken på http://www.afasi.se/foreningshandbok. 

Vår studieplan är gjord av Eva Ekengren, SV Stockholm. SVs medarbetare hittar studieplanen här (länk till ännu ej upplagd studieplan) 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här 

Vi bad kanslichef Linda Bergfeldt beskriva Afasiförbundets föreningshandbok. Hon skriver: 
Afasiförbundet är ett litet förbund men med många aktiva afasi- och talknutenföreningar i landet. I de flesta styrelser sitter personer med afasi och språkstörning.  

Flera föreningar påtalade behovet av en föreningshandbok till Afasiförbundet. Afasiförbundets föreningsombudsman Sofie Wikström påbörjade därför arbetet med att sammanställa en föreningshandbok utifrån stadgar och arbete i förbundet. Kansliet diskuterade, strök och vägde olika delar i materialet så det blev bra strukturerat och lätt att läsa. Materialet liknar många av de föreningsböcker och pärmar som finns inom förenings-Sverige.  

Materialet testades och bearbetades till klarspråk 
Afasiförbundet har under flera år arbetat aktivt med att öka delaktigheten bland personer med afasi och språkstörning i förbundet. Vi lät därför ett antal ledamöter med afasi- eller språkstörning som är aktiva i styrelser på riks-, läns och lokalnivå testa materialet.  

Återkopplingen visade att texterna var svåra att läsa och förstå. De var för långa och abstrakta för de ledamöter som har svårt att läsa. Vad menades egentligen med olika begrepp? Flera efterfrågade sammanfattningar, enklare ord och kortare texter. Det fanns även ett behov av att kunna lyssna och läsa texterna samtidigt.  

Afasiförbundet insåg att vi genom att låta bearbeta texterna i föreningshandboken skulle kunna nå många fler men inte alla som testat materalet. De som har väldigt svårt att läsa texter, eller bearbeta språk skulle vi ha svårare att nå. Vi bedömde att denna grupp skulle kunna använda texter som bearbetats med stöd i en studiecirkel och eventuellt kompletterande kommunikation.  
 
Förbundet lade ut ett uppdrag att bearbeta föreningshandboken till klarspråk på Erika Wermeling som driver företaget Brödtext. Varje text inleddes med en kort sammanfattning. Abstrakta ord översattes till enklare. Testerna kortades och skrevs om.  

Föreningshandboken blev en webb 
Hur skulle Afasiförbundet lösa behovet av att kunna uppdatera uppgifter och samtidigt erbjuda möjligheten att kunna läsa och lyssna på materialet samtidigt? Vi beslutade att lägga upp materialet på en subdomän till Afasiförbundets webbplats, http://www.afasi.se/foreningshandbok.
På webben finns möjlighet använda 
talsyntes. Sidorna är även anpassade för att kunna skrivas ut.  

Webben lanserades vid Afasiförbundet kongress i oktober 2018.  

Från teori till praktik 
Flera afasiföreningar har använt föreningsmaterialet, bland annat har Afasiföreningen i Stockholms län använt boken när en ny lokalförening bildades Afasiföreningen Eken där Fredrik Sandman som har afasi valdes till ordförande. Afasiförbundet har fått återkoppling kring att materialet fungerar bra i praktiken och varit lät att läsa och ta till sig.  

Spridning 
Afasiförbundet hoppas att fler ska kunna ha användning av materialet. Studieförbundet Vuxenskolan ska kunna erbjuda studiecirklar med utgångspunkt i materialet.