Tillbaka

Fibromyalgi Studieplan

Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker:

Vi startar studiecirkeln

 • Vad är fibromyalgi?
 • Diagnos
 • Vård och behandling
 • Hjälpmedel hemma och på arbetet
 • Arbete och rehabilitering
 • Familjeliv, partner, barn, föräldrar, samliv, graviditet
 • Sverige Fibromyalgiförbund
 • Utvärdering och boktips

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiematerialet här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här

Läs mer

 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande...

  Läs mer
 • Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar...

  Denna metodhandledning har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med utgångspunkt i ett tidigare material utarbetat...

  Läs mer
 • När orden tryter

  Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation....

  Läs mer
 • Talstöd

  Talstöd har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan, Afasiverksamheten i Stockholm. Andra upplagan.  Teckningar...

  Läs mer
 • Afasiförbundets föreningshandbok

    Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när...

  Läs mer
 • Att slippa göra resan ensam

  Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och...

  Läs mer
 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Tjejer och NPF

  Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer