Tillbaka

Fibromyalgi Studieplan

Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker:

Vi startar studiecirkeln

  • Vad är fibromyalgi?
  • Diagnos
  • Vård och behandling
  • Hjälpmedel hemma och på arbetet
  • Arbete och rehabilitering
  • Familjeliv, partner, barn, föräldrar, samliv, graviditet
  • Sverige Fibromyalgiförbund
  • Utvärdering och boktips

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiematerialet här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här