Lättläst version saknas
Tillbaka

Fibromyalgi Studieplan

Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker:

Vi startar studiecirkeln

 • Vad är fibromyalgi?
 • Diagnos
 • Vård och behandling
 • Hjälpmedel hemma och på arbetet
 • Arbete och rehabilitering
 • Familjeliv, partner, barn, föräldrar, samliv, graviditet
 • Sverige Fibromyalgiförbund
 • Utvärdering och boktips

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiematerialet här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här

Läs mer

 • Afasiförbundets föreningshandbok

  Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de...

  Läs mer
 • Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar...

  Denna metodhandledning har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med utgångspunkt i ett tidigare material...

  Läs mer
 • När orden tryter

  Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation....

  Läs mer
 • Talstöd

  Talstöd har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan, Afasiverksamheten i Stockholm. Andra upplagan.  Teckningar...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Att slippa göra resan ensam

  Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och...

  Läs mer
 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för återhämtning

  Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

  Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts...

  Läs mer