Tillbaka

Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar för personer med afasi

Denna metodhandledning har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med utgångspunkt i ett tidigare material utarbetat av Siv Nilsson under 1990-talet.  

Metodhandledningen är avsedd att användas av ledare i studiecirklar för  personer med afasi i ämnet Språklig stimulans. Metodhandledningen redogör  för praktiska frågor, metoder och arbetssätt i ämnet. Den ger också exempel på  lämpliga övningar och var man kan hitta  studiematerial. Metodhandledningen har bearbetats och granskats av ansvarig verksamhetsutvecklare och ett antal cirkelledare anställda vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm samt av personal på Afasicenter i Stockholm och Afasiförbundet. Metodhandledningen är tänkt som en vägledning i studiecirkelarbetet i kombination med grundläggande cirkelledarutbildning och fortbildning inom afasiområdet.  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Afasiförbundets föreningshandbok

  Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de...

  Läs mer
 • När orden tryter

  Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation....

  Läs mer
 • Talstöd

  Talstöd har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan, Afasiverksamheten i Stockholm. Andra upplagan.  Teckningar...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Fibromyalgi Studieplan

  Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker: Vi startar studiecirkeln Vad är...

  Läs mer