Tillbaka

Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar för personer med afasi

Denna metodhandledning har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med utgångspunkt i ett tidigare material utarbetat av Siv Nilsson under 1990-talet.  

Metodhandledningen är avsedd att användas av ledare i studiecirklar för  personer med afasi i ämnet Språklig stimulans. Metodhandledningen redogör  för praktiska frågor, metoder och arbetssätt i ämnet. Den ger också exempel på  lämpliga övningar och var man kan hitta  studiematerial. Metodhandledningen har bearbetats och granskats av ansvarig verksamhetsutvecklare och ett antal cirkelledare anställda vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm samt av personal på Afasicenter i Stockholm och Afasiförbundet. Metodhandledningen är tänkt som en vägledning i studiecirkelarbetet i kombination med grundläggande cirkelledarutbildning och fortbildning inom afasiområdet.  

SVs medarbetare hittar metodhandledningen här:  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här.