Tillbaka

Talstöd

Talstöd har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan, Afasiverksamheten i Stockholm. Andra upplagan. 

 • Teckningar i färg med text 
 • Text och siffror  

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan många år tillbaka  studiecirkelverksamhet för personer med afasi i nära samarbete med Afasiföreningen. Materialet är avsett att användas i studiecirklar för personer med afasi, men kan även användas i andra sammanhang. Syftet med materialet är att det ska stödja och stimulera till samtal.  

Studiematerialet har utarbetats av Siv Nilsson, som under många år ledde SVs verksamhet för personer med afasi. 

De drygt 240 färgteckningarna är gjorda av Jenny Josephine Hallberg.  

Studiecirklar anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.  
 

Studiematerialet består av följande: 

Del 1. Talstöd, Teckningar i färg med text 
Kan beställas hos SV Stockholm, tfn: 08-679 03 00 e-post: afasi@sv.se 
www.sv.se/stockholm 

ISBN 978-91-637-0117-7  

Del 2. Talstöd. Text och siffror 
Text och siffror 

Kan beställas från Afasicenter 08-7204480 och afasi@afasicenter.se 

Läs mer

 • Afasiförbundets föreningshandbok

  Afasiförbundet är en medlemsförening i Studieförbundet Vuxenskolan. Den här föreningshandboken har de...

  Läs mer
 • När orden tryter

  Kommunikation är ett samspel. De kommunicerande parterna bidrar tillsammans för att uppnå en god kommunikation....

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Metodhandledning Språklig stimulans i studiecirklar...

  Denna metodhandledning har producerats av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med utgångspunkt i ett tidigare material...

  Läs mer
 • Fibromyalgi Studieplan

  Studieplan för studiecirklar om fibromyalgi. Studiecirkelns innehåll i rubriker: Vi startar studiecirkeln Vad är...

  Läs mer