Tillbaka

En idéburen välfärd - Möjligheter, utmaningar och politisk vilja

Varmt välkommen till ett informativt och spännande samtal om idéburna sektorns framtid inom välfärden! 

Tid: Onsdag 29 mars, kl. 08.45-10.00
Frukostseminarium via Zoom. Anmälda deltagare får länk. 
Kostnadsfritt. 

Anmäl dig via länken här

Från och med 1 januari 2023 finns nya möjligheter för idéburna organisationer att bidra ytterligare till välfärden, genom en lagändring i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och i Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Idag finns redan goda exempel på idéburna organisationer som bidrar till välfärden genom social omsorg, förskolor, äldreboende och skyddat boende för våldsutsatta. Sektorns förankring i målgruppen, starka värdegrund och mångfaldsperspektiv brukar lyftas fram som egenskaper som berikar välfärden. Trots det står den idéburna sektorn idag bara för cirka 3 procent av välfärden. 

Lagändringarna ger möjlighet att reservera upphandlingar för idéburna aktörer. Vilka möjligheter finns det för idéburna sektorn med lagändringen? Hur skiljer sig detta från Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)? Och vilken politisk vilja och drivkraft finns det egentligen för den idéburna aktörer i välfärden?  

På webbinariet presenterar Samuel Engblom, som ledde den statliga utredningen inför lagändringen, vad lagen innebär och ger för möjligheter. Därefter samtalar Samuel med Jenny Anderberg, rektor/verksamhetschef på Furuboda Folkhögskola och Lars Thunberg, kommunpolitiker i Helsingborg (KD) om möjligheter och utmaningar för idéburna aktörer i välfärden. 

Webbinariet riktar sig till dig som är verksam inom den idéburna sektorn och vill veta mer om lagändringen, till dig som är politiker eller beslutsfattare inom region och kommuner och övriga intresserade. 

Anmäl dig via länken här

Har du frågor? Välkommen att kontakta Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare på SV regionförbund Skåne: rebecca.sjostrand@sv.se