Funktionsrätt

Funktionsrätt finns till för alla som har ett behov av extra stöd i vardagen. Vi vänder oss till personer med en diagnos, en sjukdom, ett beroende eller en funktionsnedsättning. Vi vänder oss också till anhöriga och som stödjer någon av målgrupperna.

Alla kan delta i våra studiecirklar

SV arbetar för att alla människor utifrån sin egen situation ska få möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker, skapa nya intressen och vara delaktiga i samhället. Vi vill väcka nyfikenhet, förverkliga drömmar och ge verktygen för att växa. 

Vi bidrar till att stärka människors självkänsla utifrån deras egna förutsättningar, alla är vi unika!

Vi skapar möjligheter för att alla ska kunna delta i våra studiecirklar, kurser och kulturarrangemang utifrån sina egna möjligheter.


SV erbjuder ett bredd utbud av studiecirklar och kurser. Det är allt ifrån matlagning, dans till cirklar inom natur och trädgård. Vi har även grupper för dig som vill träffa likasinnade. Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller om du har svårt att hitta vad du söker.

Människa i fokus

Föreläsningar inom funktionsrätt

För anhöriga

Är du anhörig, närstående, personal eller bara intresserad av att få kunskap och vill lära dig mer om en viss sjukdom eller funktionsnedsättning? Då är du välkommen att vara med i våra samtalsgrupper. Genom att träffa andra i samma situation kan du få större trygghet och stöd från andra. Gruppen avger tystnadslöfte. Vi skapar passande grupper efter era önskemål och efterfrågan i flera av Jönköpings län kommuner. Kontakta oss för att få veta mer.

Möten med minnen

En studiecirkel för personer med demensdiagnos och deras anhöriga


Shared Reading - delad läsning

Shared Reading är en spännande metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. 

Studiematerial

Vi tar ständigt fram nytt material som är anpassat efter personer med funktionsnedsättning. 

Här hittar du information om studiematerial som vi erbjuder. Information om hur du beställer materialet hittar du i respektive informationsblad. 

Existentiell hälsa - Samtalsgrupp senior

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

För föreningar

SV jobbar med föreningar och organisationer i hela Jönköpings län.

Vi vill vara eldsjälarnas bästa vän, en resurs för dig och din förening och verka för ett aktivt och lokalt kulturliv.

Psykiatriveckan vecka 46

SV är glada över att vi få vara med och samverka kring psykiatriveckan v.46 i Jönköpings län.

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Arvsfondsprojektet pågick under 2018 till våren 2021.

Personalutveckling för dig som jobbar inom vård och omsorg

Du och din personalgrupp kan använda er av studiecirkel som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla er själva och er verksamhet. Exempel på detta är IT- och läsombudsutbildningar samt Tecken som stöd, TSS.


Vi hjälper er även arrangerar aktuella föreläsningar så att er personal får en så bra kompetensutveckling som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Funktionsrätt