Tillbaka

Läs SVs remissvar, SOU 2017:1

Här kan du ta del av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) remissvar över ” För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” slutbetänkande av den Parlamentariska landsbygdskommittén.

Läs hela remissvaret i pdf-format.