Tillbaka

Remissvar: Folkbildningsrådets förslag till nytt statsbidragssystem

Lokal närvaro avgörande

Här kan du läsa hela remissen i pdf-format

I SVs remissvar över Folkbildningsrådet förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbunden markeras hårt betydelsen av att ett nytt system ska premiera lokal närvaro.

- Folkbildningens styrka ligger i vårt finmaskiga nätverk där vi möter människor i deras egen vardagsverklighet i lokalsamhället. Att finnas och verka i hela landet är en grundförutsättning för att behålla vår legitimitet.  Då måste också anslagsgivarna premiera de studieförbund som upprätthåller den lokala närvaron, säger Niklas Lundgren, förbundschef på SV, i en kommentar.

SV föreslår att statsbidraget ska innehålla en särskild ”glesbygdsfaktor” som understödjer verksamhet i de delar av landet Sverige där det är ökade kostnader för att bedriva verksamhet.

Övriga principer som SV driver i remissvaret är att premiera kvalitet framför kvantitet, att folkbildningen ska nå många människor framför att nå få med mycket verksamhet, att prioritera verksamhet för personer med funktionsnedsättningar samt markera studiecirkeln som grunden i vår folkbildningsverksamhet.

- Det finns en tydlig signal från staten som anslagsgivare att vi i studieförbunden måste bli bättre på att nå grupper som i dag inte nås av folkbildningen. Det är ju också grunden i våra strategiska prioriteringar och det följer vi upp i vårt remissvar, säger Niklas Lundgren.