Till havs!

Båtlivet kan vara helt fantastiskt – roligt, avkopplande och givande på så många olika sätt. För att kunna föra sig säkert på vattnet behöver du däremot en del förkunskaper. Av denna anledning finns det olika intyg du kan behöva för att få köra fritidsbåtar i olika storlekar, vattenskoter eller för att få bruka VHF-radio på ett fartyg.

Nedan kan du läsa om de olika intygen och se vilka kursstarter som ligger i närtid. Du kan även göra en intresseanmälan om kursen du önskar gå inte har något startdatum ännu.

Aktuella kurser och intresseanmälan

 • Utsjöskepparintyg

  Ort Kalmar
  Pris 1440 Kr
  Start 2024-03-27
  Läs mer
 • Kanalintyg

  Ort Kalmar
  Pris 525 Kr
  Start 2024-05-08
  Läs mer
 • Förarintyg för båt

  Ort Västervik
  Pris 1785 Kr
  Start 2024-03-18
  Läs mer
 • VHF Radio

  Ort Västervik
  Pris 995 Kr
  Start 2024-03-13
  Läs mer

Förarintyg båt

Denna kurs vänder sig till dig som är antingen är helt ny i båtvärlden eller som varit på sjön, men saknar de teoretiska kunskaperna. Du behöver därför ingen förkunskap eller erfarenhet för att gå denna kurs.

Under kursen lär du dig bland annat:
- Navigation dagtid i inrevatten
- Väjningsregler
- Utmärkning
- Sjökortsläsning
- Gott sjömanskap så som förtöjning, säkerhet m.m.

Du erbjuds möjligheten att skriva upp för förarintygscertifikat under kursen. Certifikaten utfärdas av Nämnden för Båtlivsutbildning som är det nationella organet för fritidsbåtscertifikat i Sverige.

Certifikatet för Förarintyg krävs för att läsa vidare till t.ex. kustskeppare.

Kustskeppare

Kustskepparintyg är ett intyg för stor fritidsbåt som bekräftar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper om:
- Sjövägsregler & sjölagen
- Sjökort, logg och kompass
- Säkerhet, nöd och radiokommunikation, men ej SRC- certifikat
- Sjukvård
- Miljö och väder
- Innebörden av gott sjömanskap

Detta erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten. Kustskepparintyg medför behörighet att föra båt som är större än 12x4 meter.

Förkunskaper:
- Du ska ha klarat kursen för Förarintyg
- Fyllt 15 år
- Inneha Båtpraktikintyg dager eller mörker

VHF-radio

För att använda VHF-radio ombord på ett fartyg krävs ett tillstånd att använda radiosändare ombord på fartyg, även kallat VHF-tillstånd.

Med en VHF-båtradio ombord kan du alltid få kontakt med omvärlden, stämma av vädret, boka hamnplats samt kontakta andra båtar. Båtradion kan enkelt beskrivas som båtägarens livlina till land.

På kursen lär du dig vilka regler som gäller för kommunikation av nöd- och varningsmeddelanden till sjöss samt om annan radiotrafik. Vi går igenom teori och gör praktiska övningar i hantering av radion. Examination sker enligt nämnden för båtlivsutbildnings regelverk.

Vattenskoterbevis

Från 1 maj 2022 är det krav på att inneha förarbevis för vattenskoter. Inga förkunskaper krävs för kursen, men du behöver ha fyllt 15 år. Kursen genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter och innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Krav på 100% närvaro för att kunna erhålla förarintyg.

Under kursen får du grundläggande kunskaper i:
- Sjövett
- Navigation
- Sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar
- Miljö och djurliv
- Våghantering
- Säkerhet, hänsyn och ansvar till havs
- Praktiska förarkunskaper som hantering av vattenskotern i både låg och hög hastighet, tilläggning på säkert sätt, snabba undanmanövrar m.m.