Landsbygder

I Sverige bor var tredje person på landsbygden. Det innebär att miljontals människor har lite längre till service, kultur, fritidsaktiviteter och skolor än de som bor i stan. Vi vill minska det avståndet genom att arrangera verksamhet och aktiviteter i hela länet.

Strategiskt placerade kontor
SV Örebro län har fyra strategiskt utplacerade bemannade kontor med tillhörande kurs- och möteslokaler i Örebro, Hallsberg, Lindesberg och Karlskoga. Det här ger oss en närhet till Örebro, Södra Närke, Bergslagskommunerna och västra länsdelen.