Tillbaka

Internationellt arbete

SV tror på möjligheten att värdens fattigdom kan halveras till 2015.

När det gemensamma beslutet togs av de 147 av värdens ledare som var samlade i New York i september 2000 räknade man troligen med att organisationer och frivilliga aktivt skulle stödja arbetet.

Studieförbundet Vuxenskolan gör det. Genom våra ansträngningar att utveckla folkbildningens och studiecirkelns metoder i samarbete med organisationer och institutioner i utvecklingsländerna och genom olika informationsinsatser i vårt eget land bidrar vi på vårt sätt.

Projekten är främst koncentrerade till Afrika och Östra Europa. Förbundskansliet, Regioner och en del avdelningar är ägare av de olika projekten, som oftast finanseras med stöd från Sida.