Tillbaka

Kenya

Sedan 23 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkel-grupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och lrf-avdelningar).

SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner o liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser.

Under 2009-2011 kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år.

Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll. Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca 35-40 insatser per år.
Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts.

Nu är vi vid det läget att insamlade medel kan medverka till ny- och ombyggnad av det av katastrofala väderleksförhållanden, nästan tillintetgjorda permanenta biblioteket skall kunna återuppbyggas, samt att befintlig kokhydda till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO) kan förändras från nu hälsovådligt till drägligt förhållande.

Studieresa planeras i sept 2012 för intresserade. Om möjligt kommer påfyllningsinsats att genomföras för cirkelledarna i samband med studieresans besök i Bungoma.

Kontakter etableras nu med universitet med drama- och communityaktiviteter i Uganda, för att om möjligt knyta resurspersoner till Bungoma i Kenya för mer kontinuerliga insatser, såsom forumspel o andra metoder för fortsatt lokal utveckling.

Vidare söks medel från Forum Syd för insatser att utveckla KCCBO.