Regional föreningsutveckling

Regionförbund Västra Götaland erbjuder grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra folkbildande insatser.

Verksamheten och samarbetet med de regionala organisationerna styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov. Här kan du se vilka organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med.  

Om din organisation söker ett regionalt samarbete med SV i Västra Götaland är du välkommen att kontakta oss.