Tillbaka

Ta i hand

Ta i hand – hela världen slöjdar är en förening som vill lyfta slöjd och slöjdare från hela världen och visa på den bredd och gemenskap som ryms i slöjden och skapandet.

I Ta i hand vill vi också skapa gemenskap och möten över gränser genom att slöjda och handarbeta tillsammans. Det är ju så mycket lättare att förstå att vi har mycket gemensamt när vi samlas kring ett gemensamt intresse. I handarbetet finns också möjlighet att visa, lära ut och lära sig, utan att vi nödvändigtvis talar samma språk.

Innan Ta i hand blev en förening var det ett projekt som utspelade sig på olika håll i Västra Götaland. Här kan du läsa mer om det och om du bläddrar bakåt i bloggen så kommer inlägg som gjorts medan Ta i hand fortfarande var ett projekt.

Vill du vara med i föreningen? Synas på vår slöjdar-sida? Komma i kontakt med slöjdare och workshopledare? Är du nyfiken? Har du idéer? Förslag? Frågor?

taihand.com