Tillbaka

Välkommen till SV Västra Götaland

SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Folkpartiet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Utöver dessa finns flera organisationer som är medlemmar i SV och ytterligare andra som har ett rikstäckande samverkansavtal med SV.

Vi samarbetar också lokalt med ett stort antal organisationer och föreningar.   SV Västra Götaland är en regional enhet och arbetar främst med att organisera kurser, föreläsningar och kulturarrangemang för våra grund- medlems- och samverkande organisationer    

I Västra Götaland finns 5 avdelningar. SV Göteborg, SV Göteborgsregionen Sydost, SV Sjuhärad, SV Skaraborg och SV Väst. Hos våra avdelningar hittar du det utbud som finns av cirklar och kulturarrangemang på din ort.