Hållbarhet

#Hållbarhetslyftet  - Hållbar utveckling gör vi tillsammans!  Ett opinionsbildande arbete som SV stämman tog beslut om inför 2020-2021.

Även SV VG jobbar 2020-2021 med det övergripande temat Hållbarhet. Kontaktperson är Miriam Sannum och vi har bl a engagemang i följande verksamheter:

RCE 
Vision och Handling