RCE - Regional Center of Expertise

Västsvensk samverkan kring hållbarhet

Välkommen att bli delaktig i RCE Västra Götaland!

Regional Centre of Expertise är instiftat av FN för att stärka ”Årtiondet för lärande för hållbar utveckling” genom att ett antal regioner runt om i världen höjer ambitionsnivån och går före. I dagsläget finns drygt hundra områden i världen. FN godkände RCE Västra Götaland i december 2012.
Vi är en samling erfarna såväl som nytillkomna aktörer som genom RCE Västra Götaland vill driva arbetet med lärande för hållbar utveckling framåt i vår region. Vi är kritiska till hur långsamt och ineffektivt utbildningsinstitutioner, politiken och andra samhällsstrukturer tar sig an hållbarhetsfrågan!
Det handlar om att ha respekt och ta ansvar för vad vi faktiskt ser och verkligen vill åstadkomma.Vi inser nödvändigheten att lära av varandra över alla gränser och att vi med gemensamma krafter kan göra skillnad!

Bred uppslutning
Bakom ansökan att bilda RCE Västra Götaland stod drygt tjugo parter där Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland tillsammans med Högskolan Väst tog initiativet. Syftet är att synliggöra och skapa nätverk mellan aktörer som verkar för stark hållbarhet, det vill säga ett samhälle som håller sig inom det ekologiska utrymmet samtidigt som välfärden ökar.

Alla kan bli aktörer!
Runt om i regionen sker redan spännande saker, men det är inte alltid kopplingar mellan olika aktörer är etablerade. RCE Västra Götaland vill uppmuntra alla intresserade skolor, företag, organisationer,kommuner, institutioner etc. samt medborgare att bli utforskare och medskapare av hållbara framtider.
I detta lärande möts alla på lika villkor med åtminstone en sak gemensamt – viljan att skapa ett på alla sätt robust och hållbart samhälle! De aktörer som är med hittills håller t.ex. på med stadsodling, folkbildning,naturutbildning, artbevarande, socialt företagande, utbildning, biodling, rådgivning, utställningar,organisationsutveckling, re-design, forskning…

Ett globalt nätverk
Att RCE Västra Götaland också är en del av det globala nätverket av RCE:s kan komma att bli en fantastisk källa till att inspireras och lära av varandra globalt. Inte minst är det angeläget att få andras perspektiv på det man gör och tänker – det är lätt att bli hemmablind och inte se konsekvenser för andra, någon annanstans, någon annan gång…

För mer information kontakta Miriam Sannum på miriam.sannum@sv.se eller tfn: 0708 - 55 30 32

Här kan du ladda ner en kortfattad presentation av RCE