Lättläst version saknas
Tillbaka

Ålder är inget hinder

Informationsträff och workshop om Arvsfondens satsning
”Ålder är inget hinder”

Tillhör du en förening, studieförbund eller annan ideell organisation som har nyskapande projektidéer som skulle göra livet, vardagen eller kanske fritiden bättre för äldre med funktionsnedsättning? Välkommen till en träff om Allmänna Arvsfondens satsning ”Ålder är inget hinder” och där du som deltar får chansen att testa och diskutera projektidéer.  

Efter en gemensam inledning, presentation och övergripande genomgång av Arvsfondens två stödformer, fortsätter vi diskutera projektidéer gruppvis. Du kan välja att fördjupa dig i antingen projektstöd eller lokal- och anläggningsstöd.

Träffen pågår under förmiddagen, men efteråt finns möjlighet till enskilda samtal med handläggarna från Arvsfonden. Inför träffen vill vi be dig att i förväg fundera på ett till två projekt som du och din verksamhet skulle vilja genomföra. Du får möjlighet att berätta om och få coaching kring din projektidé. Tänk på att idén måste uppfylla vissa kriterier. På Arvsfondens hemsida finns ett enkelt test där du får besvara några frågor få att få en första kvittens på om idén kan finansieras med pengar från Arvsfonden: GÖR TESTET!  

Projektstöd: I grupp diskuterar och bollar vi projektidéer, kriterier och frågor som rör projektstöd. Stödet riktar sig till ideella organisationer och offentliga aktörer (t.ex. kommuner) i nära samverkan med civilsamhället. Projektet kan pågå upp till 3 år och kan exempelvis handla om att utveckla eller vidareutveckla en nyskapande och utvecklande idé, arbetsmetod, mötesplats eller ett samarbete som är utvecklande och nyskapande för någon eller några av Arvsfondens tre målgrupper.

Lokal- och anläggningsstöd: I grupp diskuterar och bollar vi idéer, kriterier och frågor som rör lokalstöd. Stödet riktar sig till ideella föreningar och organisationer som vill starta en nyskapande och utvecklande verksamhet på orten som inte redan finns på ”orten” (inom 10 kilometers radie) och som kräver en om-, till- eller nybyggnation av lokal eller anläggning. Verksamheten ska vara efterfrågad och rikta sig till minst en av Arvsfondens målgrupper; personer med funktionsnedsättning, barn eller ungdomar under 25 år.

När: 3 december 2019
Klockan: 09.30-12.30, kaffe och smörgås från 9.00
Var: SV Falköping, Grönelundsgatan 4
Anmälan: Senast 28 november till vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33. Anmäl eventuella allergier eller andra önskemål (till exempel gällande tillgänglighet).

Ladda ner inbjudan här.