Amandas avtackning

Under två år har vi haft förmånen att ha Amanda Forsman hos oss. Nu har hon gått vidare mot nya utmaningar. Sista dagen i tjänst spenderades tillsammans med kollegor i ett soligt Skärhamn. Museum, fika och bokkorg stod på agendan.   

Amanda tillträdde mitt i pandemin, men lyckades snabbt ta ett helhetsgrepp om sina arbetsuppgifter som både strategisk kommunikatör och verksamhetsutvecklare för de politiska partier som är grund- eller samarbetsorganisationer.  

Amandas ambitiösa arbete med både intern och extern kommunikation har satt sitt avtryck både i nyhetsbrev, hemsida och hur vi jobbar tillsammans på regionförbundet. Hennes arbete med de politiska partierna har även det skapat synergier för både medarbetare och samarbetspartners.  

Med energi, värme och stort kunnande har hon under sin korta tid hos Regionförbundet stakat ut en väg framåt byggd på medarbetarskap, glädje och tron på folkbildningen som ett fundament för ett demokratiskt samhälle.

 

"Jag är glad och tacksam för två mycket givande år med fina samarbeten och kul utmaningar. Jag kommer fortsätta vara en stolt amabassdör för folkbildningen! "

Amanda Forsman

Vem tar över?

Anna-Malin Björk tar över Amandas ansvara för kontakt och utveckling av samarbetet med politiska partier. Anna-Malin är också kontaktperson för grundorganisationerna Liberalerna och Centerpartier. Anna-Malin och Maria Valeberg delar också på kontakterna för SPF Seniorerna under rekryteringen av en ny verksamhetsutvecklare. 

Regionförbundet har även valt att satsa på att rekrytera en kommunikatör, för att jobba vidare med bland annat nyhetsbrev, hemsida, opinionsbildning, källkritik och mediekunnighet.  

Tack Amanda! 

Lycka till i din nya tjänst på Tjörns kommun.