Tillbaka

Anhörigdag

3 mars 2020 Dalheimers Hus, Göteborg 

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. 

Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. 

Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder.

Ser man till all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka). 

Du kommer under dagen att få lyssna på intressanta och berörande föreläsningar från både profession och anhöriga.

Mer information i inbjudan HÄR.