Tillbaka

Är du vald i förtroende?

Är du förtroendevald, medarbetare eller annan företrädare inom SV eller i någon av SV:s grundorganisationer?

Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med sina grundorganisationer Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är en idéburen, historisk folkbildningsorganisation. Vår vision är ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV är en betydelsefull aktör genom bildning och alla de aktiviteter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, ökad demokrati och personlig utveckling. Engagemanget och drivkraften finns hos personal, cirkelledare och till dig som är Vald I Förtroende.

Välkommen 16 november kl 18-20.30, en kväll där vi samtalar om vårt uppdrag, får en djupare förståelse för processen och tydliggör rollen som ledamot.

Vad betyder det att vara en grundorganisation hos SV? 
Vad innebär rollen att vara GO-ledamot i en SV-styrelse? 
I samverkan mellan organisation och SV - Hur ser min egen roll ut?

Samtalet leds av SV:s strategiska rådgivare Linus Olofsson. Tid finns för egna frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi vänder oss till dig som är förtroendevald, medarbetare eller annan företrädare inom SV eller i någon av SV:s grundorganisationer. Varmt välkommen!  

Du anmäler dig senast 9 november HÄR.
Kursen är digital och sker i mötes verktyget Zoom. Länk till mötesrummet skickas ut till samtliga deltagare ett par dagar innan kursstart.  

För frågor kontakta:
Anna-Malin Björk, anna-malin.bjork@sv.se tel. 070-855 09
Ebba Jacobsson, ebba.jacobsson@sv.se tel. 070-855 30 35
Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland