Tillbaka

Årsstämma SV Region Västra Götaland

Medlemsorganisationernas och avdelningarnas valda ombud, samt regionstyrelsens
ledamöter kallas och övriga intressenter inbjuds, till årsstämma för SV Regionförbund Västra Götaland.

Onsdag den 4 maj kl 18- ca 21, Hjälmared folkhögskola, Alingsås

Dokument:
Kallelse
Förslag föredragningslista
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse
Övergripande inriktning 2022
Medlemsavgift 2023
Verksamhetsinriktning 2022
Verksamhetsplan 2022