Tillbaka

Årsstämma SV VG

Medlemsorganisationer och avdelningarnas valda ombud, samt regionstyrelsens ledamöter kallas och övriga intressenter inbjuds, till årsstämma för SV-regionförbund i Vätsra Götaland.

Tors 28 maj, kl 19-20.30 ca
Digitalat årsmöte

Bilagor:
Kallelse
Förslag föredragningslista
Bilaga 1 Valberedningens förslag
Bilaga 2 Regionalt samarbete Inriktningsdokument 2020-2021
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse
Bilaga 4 Årsredovisning 2019
Bilaga 5 Revisionsberättelse
Bilaga 6 Övergripande inriktning 2020
Bilaga 7 Förslag nya stadgar
Bilaga 8 Förslag Valberedningsinstruktion
Bilaga 9 Förslag medlemsavgifter