Tillbaka

Bli Digital

En digital studiecirkel för dig som vill genomföra videomöten, digitala utbildningar
och verksamhet på nätet.

Bli Digital är en studiecirkel på distans som genomförs i valfritt verktyg för
videomöten. Målgrupp är föreningsaktiva som önskar genomföra verksamhet
på digitala plattformar. Det kan handla om mindre planerings- eller
arbetsmöten eller lite större styrelsemöten.

Cirkelledaren behöver god kännedom om att leda grupper på distans och
med fördel kan två personer hjälpas åt att leda träffarna om gruppen är
större än 6-7 personer.

Deltagarna behöver ingen tidigare erfarenhet av digitala möten, men
det är bra med grundläggande datakunskaper. Cirkeln kan genomföras via
dator med kamera och mikrofon alternativt läsplatta eller smart telefon.
Tänk dock på att videoverktyget kan ha lite olika funktioner beroende på
om det används via dator eller telefon.

Cirkeln kan genomföras med en grupp från hela landet, från olika föreningar
eller en arbetsgrupp som vill få in rutiner för digitala möten.

Ladda ner materialet här.