Tillbaka

Förnyat förtroende för Bengt Ericson

På regionförbundets stämma den 4 maj fick Bengt Ericsson förnyat förtroende att som ordförande leda styrelsen för SV:s regionala enhet.

Här reflekterar Bengt över stämman som var och om verksamhetsåret som kommer.

"Första delen av SVs regionsstämma i Västra Götaland i år handlade om boken ”Kvinnorna runt sjön björken” med Christina Jutterström som författare. Hon är deltagare och ibland också cirkelledare för denna mångåriga studiecirkel i Sörmland. Efter hennes presentation fördes också ett samtal mellan henne och Per Gustafsson, Skara.  En fantastiskt inspirerande inledning på stämman. 

Boken visar också på vikten att folkbildningens kvalité måste mätas med långa tidsperspektiv och både ur den enskildes och gruppens perspektiv. Jag gillar när vi pratar om folkbildningens kvalité, utifrån vad blir nästa steg för de som deltar och ställer frågor som: -Har verksamheten förändrat något i deltagarnas liv, perspektiv eller engagemang? 

Ett normalt år finns i SV i Västra Götaland cirka 12.000 studiecirklar, grupper i folkbildningsverksamhet eller kursverksamhet. Även om ingen är identisk med Jutterströms studiecirkel, finns många fantastiska berättelser ifrån många av dessa 12.000. Det måste både vara deltagarna och SV som  förmedlar dessa berättelser. Detta är angeläget för att visa på hur viktig folkbildningen är, och hur relevant verksamheten är för dem som deltar. 

Jag tackar också för förtroendet att som ordförande få leda styrelsen i den regionala enheten i Västra Götaland ytterligare ett år. Den regionala enheten har utifrån de fem SV-avdelningarnas uppdrag rollen att samordna och genomföra regional verksamhet. Jag hoppas på ett positivt och framgångsrikt folkbildningsår för styrelsen, personalen och hela SV i länet. "