Tillbaka

Framtidens mat

Livskvalitet och överlevnad. Mat både påverkar och påverkas av oss alla, dagligen! Mat engagerar alla våra sinnen och är för många central för livskvaliteten. Oavsett våra olika upplevelser av mat är föda en direkt förutsättning för överlevnad. Mat (odling, uppfödning, fiske, förädling, transport, avfall) är å andra sidan också i högsta grad bidragande till klimatförändringar, artutarmning, vattenkvalitet mm. Alla dessa förändringar får samtidigt långtgående konsekvenser för vår matförsörjning över tid… 

Ömsesidigt beroende – ömsesidigt lärande. Under denna dag kommer vi utforska ett antal olika sammanhang och hur dessa relaterar till mat och till varandra. Detta gör vi genom att dela våra olika erfarenheter, idéer, drömmar, specialkunskaper, reflektioner osv. i ett sk ”varm data”- lab.

Systemförändrande praktik. Vi får också ta del av Niklas Wennbergs gedigna kunskaper och mångåriga praktiska erfarenheter kring systemförändrande matproduktion.

Floda i framkant!? Avslutningsvis finns möjlighet att se den akvaponiska anläggningen (landbaserad cirkulär fiskodling) och hur denna samspelar med konferensanläggningen och lokalsamhället.

Syfte med dagen. Vi kommer inte att ha en färdig plan för framtidens mat när dagen är slut, men vi törs lova att vi kommer att ha nya insikter och ny utgångpunkt för hur vi ser på frågan. Vi är också övertygade om att vi kommer att se nya möjligheter till samarbeten som bidrar till att lösa flera problem samtidigt. Kanske känner vi inspiration att ta nya initiativ…

Program

13.00             Välkomna
13.10              ”Varm data”- lab om framtidens mat
14.30             Fika med matig macka och provsmakning
15.00             Jonas Brandström berättar om Garveriet och dess profil
15.15              Föreläsning av Niklas Wennberg, Pond Fish & Greens
16.15              Reflektioner och idéer diskuteras i mindre grupper
16.45             Mingel och visning av den akvaponiska anläggningen
17.30             Avslut

Kostnad:    100 kr för medlemmar i Föreningen Norden. Övriga 150 kr.
Betalning till bg: 473 – 4414. Uppge ”Framtidens mat” och namn vid   betalningen.

Anmälan:   Till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland senast 20 november på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33.
Glöm inte uppge eventuell matallergi.

Frågor:      
Gunn Wallin, Föreningen Norden, gunn.wallin@telia.com, 070-171 44 18

Miriam Sannum, SV Västra Götaland, miriam.sannum@sv.se, 070-855 30 32

Denna dag är ett samarrangemang mellan Föreningen Norden, Studieförbundet Vuxenskolan, Pond Fish & Greens och Nordiska ministerrådet.

Varmt välkommen!

Ladda ner hela inbjudan här.