Lättläst version saknas
Tillbaka

Hur berättar du din historia?

6 oktober är det nationella anhörigdagen, en dag för att uppmärksamma personer som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet. 

SV Västra Götaland driver i samarbete med Arvsfonden projektet #vägraskuld och de vill denna dag uppmärksamma gruppen unga anhöriga som står nästan helt utan stöd. Trots att forskning tydligt visar på konsekvenserna för unga i anhörigskap, både när det gäller den enskilda individen och för samhället i stort, så upplever många av dessa ungdomar att de är helt utelämnade, utan någonstans att vända sig för stöd.  

#vägraskuld syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga genom att ta fram en metod för hur Sveriges anhörigstöd ska jobba med den här målgruppen. De vill visa på det enorma behov som finns och skapa opinion för att få till en omtolkning av det lagstadgade anhörigstöd, som idag oftast endast innefattar personer över 18 år.  

De vill också ge dessa unga verktyg att hantera sitt anhörigskap och stärka dem i känslan av att deras berättelse är viktig och har rätt att ta plats. De tror på att inte låta det som är svårt och tungt stanna i bröstet utan vill tillsammans med de ungdomar de möter hitta sätt för dem att uttrycka sig på sitt egna unika sätt.