Tillbaka

Kassörutbildning

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal.
I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar.
Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar.
SVs föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som riktar sig till er som är kassörer eller har ansvar för föreningens ekonomi.

 Innehåll:
• Kassörens uppdrag och ansvar inför medlemmarna
• Årshjulet
• Samverkan med styrelser och revisorer
• Digital e-signering, digitala bokföringsprogram och arkivering
• Ekonomirutiner, attest, delegation, arbetsordning, mallar
• Löpande kassörsarbete, checklista • Bokföring, rapporter till styrelsen • Bokslut och deklaration
• Kontakter med omvärlden – Bank, Bolagsverket, Skatteverket • Långsiktig finansiering av föreningen

Datum:
4, 11 och 18 oktober kl.19–21.

Målgrupp:
Kassörer i ideell förening eller ekonomiskt ansvariga i en förening.

Anmälan:
Senast den 28 september:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/svs-digitala-foreningsakademi---kassorsutbildning--18111/

Utbildningen genomförs digitalt, delta helst via dator eller läsplatta med kamera då flera av passen bygger på dialog. För att få vara med vill vi att du är med alla tre tillfällen.

Frågor:
larserik@sv.se

Utbildare:
Erika Olsson, Konsult i föreningsutveckling
Johanna Ekenman, Redovisningskonsult
Bengt Ericson, Ekonom och ordförande SV Västra Götaland

Ladda ner inbjudan här.